Siber Güvenlik

Bilişim teknolojilerinin ve internetin  çok hızlı gelişimi hayatlarımızda çok büyük değişimler yarattı. Özel ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümleri de beraberinde siber tehditlerin varlığını arttırmıştır. İşte bu nedenle neler yapmalıyız? Nasıl daha güvenli bir internet ortamı sağlamalıyız?’ gibi soruların cevap bulması gerekmektedir. Bu, artık sadece kamu kuruluşları ve tüzel kişilerin sorunu değil, bireyleri de çokça ilgilendiren e önemli başlıklardan birisidir.

Siber Güvenlik, ülkenin kurum ve kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren genel anlamda bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gereken bir husustur. 2012 yılında UDHB başkanlığında oluşturulan Siber Güvenlik Kurulu tarafından 2013 - 2014 yıllarına ait Siber Güvenlik strateji ve Eylem Planı 20 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 2016 yılında 2016 - 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı olarak güncellenmiştir.